Açık Rıza Metni

Açık Rıza Metni

Açık Rıza Metni

Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak Aydınlatma Metnini okudum. Okuduğum metin nezdinde, tarafımca aşağıda yer alan işleme süreçlerine;

☐ Sağlık sorununuzu belirtmemiz ve bu durumun sisteme kayıt edilmesi ile tarafınıza etkin hizmet verilmesinin sağlanması amacı ile kişisel verilerin işlenmesine onay veriyorum

☐ Aydınlatma metninde açıklanan şartlar çerçevesinde üretici firmaya, size özel ürün yapılabilmesi amacı ile firmanın yurtdışında bulunması halinde sağlık bilgilerinizin gönderilerek size özel bir ürün çıkarılması amacı ile onay veriyorum.

Not: Ticari elektronik iletiler için tarafınıza gönderilen SMS’de yer alan kodları yetkili ile paylaşmanız gerekmektedir. Yetkili ile söz konusu kod paylaşılması halinde,Sistem üzerinde kayıtlarınız açılacak olup, zaman damgalı olarak kayıt yapılacaktır.İlgili kişisel verilerinizin herhangi bir şekilde sizin tarafınızdan iletilmeden işlenmesi mümkün değildir.